Herdenken en vieren 75+1

Aangeleverd door Dick Verheijen

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WOII eindigde. Om dit te herdenken, de vrijheid te vieren en ervan te leren was er een mooi
programma samengesteld. Door corona kon een groot deel niet doorgaan. De initiatiefnemers, het project De Biesbosch 75 jaar bevrijd!, het Biesboschmuseumeiland en het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht willen in 2021 samen met de vele partners in de stad een programma 75+1 aanbieden. Een programma waarbij de verworvenheden/ waarden rond vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, het recht op veiligheid en voedsel maar ook democratie en rechtsgelijkheid het meer dan waar zijn om voor te strijden.

Vrijheid als zuurstof. Wij beseffen nauwelijks dat we ademen totdat je het afsluit. Door dit programma willen wij deze waarden belichten,
bediscussiëren en vastleggen, ook voor en met generaties die de oorlog niet meemaakten. Ook dit jaar geldt dat het onder coronavoorbehoud
zal plaatsvinden. Mede om deze reden is er gekozen voor de maanden september en oktober en voor grotere locaties, binnen en buiten en/of live stream als oplossing voor het presenteren van de activiteit. Voor een aantal activiteiten wachten we nog op een definitieve datum.

De programmering is gestart op 13 maart met het beiaardconcert in de Grote Kerk door Boudewijn Zwart. Op 13 maart 1941 werden 18 mensen op de Waalsdorpervlakte doodgeschoten wo Leendert Keesmaat uit Dordrecht. Boudewijn speelde verzoeknummers rond WOII thema’s en vrijheid en een gedicht: Lied der achttien doden.

Hier onder een verkort overzicht van het programma in 2021:

Voor actuele informatie over het programma in Dordrecht verwijzen wij u naar de plaatselijke kranten en o.a. de website van de gemeente
Dordrecht vanaf 2 april 2021.

April/Mei 2021

Biesbosch Bezoekerscentrum Dordrecht/Biesboschmuseumeiland

 • Boekpresentatie Jelle Simons ; 374 crossings
 • Boekpresentatie: L.Fijnekam/A.Bokhorst; De Biesbosch in WOII
 • Crossings door de Biesbosch o.l.v. gidsen
 • Tentoonstelling over WOII tot 01-07-21 Bibliotheek / Schouwburg Kunstmin
 • vrijheidscolleges (livestream)

Bibliotheek

 • Programma in de wijken

Meerdere locaties in Dordrecht

 • Lezingen over WOII/crossings(oa Leen Fijnekam) en Merwedegijzelaars( Anja vande Starre)

Platform Dordtse kerken

 • 04 mei: Herdenkingen

Schouwburg Kunstmin / TOBE

 • 05 mei: Voorstelling/productie van Theater
  na de Dam ( livestream)

Theater na de Dam: in het kader van dit landelijk project regisseert Marcos Valster voor Dordrecht een theatervoorstelling door jongeren
gespeeld en gedanst, gebaseerd op verhalen vanDordtenaren m.n. uit de Joodse gemeenschap

The Movies

 • Filmprogrammering rond WOII thema’s met lezing(en)

Nationaal Onderwijsmuseum

Tentoonstelling Nazipropaganda voor de jeugd 1933-1945 met op 05-05-21een lezing/interview ronde door Coen Verbraak

September 2021

Gemeente Dordrecht/Chantal Bouma + Hans Berrevoets

 • herinnering aan Aart Alblas

Oktober 2021
Essenhof 02 en 03 oktober 2021

 • programma rond 150 jaar Joodse begraafplaats incl. lezing(en) door INK + Hans Berrevoets

Regionaal Archief/Musea/Wilhelminakerk 07 oktober 2021

 • Lezing in de maand van de geschiedenis over verzet en vrijheid door Ad van Liempt (met muzikale omlijsting)

Stadskantoor

 • Tentoonstelling Dordrecht-Sobibór

Augustijnenkerk 14 oktober 2021

 • Lezing door prof. dr. Selma Leydesdorff; De opstand van Sobibór

werkgroep Stolpersteinen Dordrecht

 • Presentatie: Ten Oosten van Auschwitz (op de website www.stolpersteine-dordrecht.nl)