Het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht

Sinds 1978 coördineert het Centraal Comité “Oranjedag” Dordrecht ofwel het Oranje Comité Dordrecht alle activiteiten op en rond Koningsdag en de herdenkingen.

Sinds de Troonsbestijging van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander vieren we een Koningsdag nieuwe stijl en waren wij de eerste Gemeente in Nederland die de Koning mocht ontvangen.

Naast Koningsdag is het Oranje Comité ook actief bij de Nationale Dodenherdenking op het Sumatraplein en bij de herdenking op de Essenhof. Om de vijf jaar leveren wij een bijdrage om te gedenken dat we bevrijd zijn, in 2020 vieren we  75 jaar bevrijding  en zal hier veel aandacht voor zijn.

Het Comité is voortgekomen uit de Vereniging Oranjedag dat bijna een eeuw lang deze taak vervulde.

Ook wordt Koningsdag in de wijken volop gevierd net als in buurthuizen, speeltuinverenigingen en andere wijkorganisaties waarin de activiteiten voor de kinderen centraal staan. Koningsdag wordt in de binnenstad groots georganiseerd en daar gaan vele uurtjes in zitten om alles goed te laten verlopen.

De Gemeente Dordrecht maakt het mogelijk dat we de activiteiten die we organiseren kunnen uitvoeren, maar zonder sponsoren zijn de twee nieuwe activiteiten zoals het Koningsconcert en de Koningsbrunch niet uit te voeren. Dus zijn we heel dankbaar voor de sponsoren die deze dag mogelijk maken.

Het bestuur van links naar rechts:

Leanzethe van Maaren, vicevoorzitter

Marco de Wit, penningmeester

Rita van der Hoeven, secretaris

Peter van der Leer, voorzitter

Wendy Gooshouwer- van Swinderen, secretaris

 

Contactgegevens CCOD:

Centraal Comité Oranjedag Dordrecht

Postbus  3082

3301 DB DORDRECHT

NL 92 RABO 0336 9392 48

KvK 41118727

www.koningsdagindordrecht.nl

dordrechtoranjecomite@gmail.com

penningmeesterccod@gmail.com