Disclaimer

De organisatie van Koningsdag Dordrecht (waaronder de gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

De organisatie van Koningsdag Dordrecht heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de website/applicatie samengesteld. Alhoewel de organisatie van Koningsdag Dordrecht daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website/applicatie aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website/applicatie, zijn voor  eigen rekening en risico.

Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw opmerkingen sturen naarkoningsdag@dordrecht.nl .

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. De gebruiker mag de inhoud van de website kopieren, verspreiden en doorgeven maar niet bewerken. De gebruiker dient www.koningsdagindordrecht.nl als bron te vermelden. Voor het gebruik van het logo gelden aanvullende voorwaarden die na te lezen zijn in de Huisstijl kit.

De organisatie van Koningsdag Dordrecht  is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website/applicatie, zoals het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. De organisatie van Koningsdag Dordrecht  is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de website/applicatie te verwijderen.

Het aanbieden op de website/applicatie van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de organisatie van Koningsdag Dordrecht de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

De organisatie van Koningsdag Dordrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website/applicatie of de (on)bereikbaarheid van de website/applicatie, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website/applicatie gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website/applicatie wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.