GEEN KRAMEN MEER BESCHIKBAAR voor Koningsdag 2024

Koningsdag 2024

Tijdens Koningsdag is er een Oranjemarkt en een vrijmarkt voor kinderen. De Oranjemarkt is geen vrijmarkt, voor deze markt moet u een kraam huren. Particulieren mogen uitsluitend gebruikte artikelen verkopen. Uitgesloten van handel zijn: commerciële artikelen, levensmiddelen, etenswaren en drank in welke  vorm dan ook.

Het is niet toegestaan tijdens Koningsdag 2024, etenswaar te verkopen/ weggeven. Personen die wel etenswaar verkopen/weggeven,  zullen worden verwijderd, hier zal streng toezicht op zijn.    Ook verkoop/weggeven van ballonnen is niet toegestaan.

De Oranjemarkt in Dordrecht bevindt zich tussen de Grotekerksbuurt richting de Visstraat en op de Sarisgang.

De  kindervrijmarkt is in de Kloostertuin.

Oranjemarkt voor bewoners van de binnenstad:

Voor bewoners van de binnenstad hebben wij een gedeelte Nieuwstraat, Hofstraat, Vriesestraat en Vrieseplein vrij gemaakt zodat zij voor hun deur ook spullen kunnen verkopen. Mocht er plek over zijn kunt u daar ook, als de bewoners geen bezwaar hebben, een plekje kiezen. Bewoners hebben altijd voorrang!

De markt is alleen bedoeld voor zolderverkoop door particulieren!

Plattegrond Oranjemarkt 2024 Grotekerksbuurt

Plattegrond Oranjemarkt 2024 Groenmarkt

Plattegrond Oranjemarkt 2023 Sarisgang 1

Plattegrond Oranjemarkt 2023 Sarisgang 2

Plattegrond Oranjemarkt 2023 Visstraat

Voorwaarden Oranjemarkt 2024

De aanvragen via de website worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld, het is geen automatische systeem.

Bij uw bevestiging krijgt u een plattegrond met uw plaats. Deze is bindend. U moet de bevestiging van uw
inschrijving ter plekke kunnen tonen. Op de markt zijn de kramen genummerd zodat u gemakkelijk uw
kraamnummer kunt vinden. Indien noodzakelijk behoudt het Oranje comité zich ten alle tijden het recht voor om
van de route of kraam locatie af te wijken zonder vooraf te overleggen.