Koningsdag 2023

Tijdens Koningsdag is er een Oranjemarkt en een vrijmarkt voor kinderen. De Oranjemarkt is geen vrijmarkt, voor deze markt moet u een kraam huren. Particulieren mogen uitsluitend gebruikte artikelen verkopen. Uitgesloten van handel zijn: commerciële artikelen, levensmiddelen, etenswaren en drank in welke  vorm dan ook.

Het is niet toegestaan tijdens Koningsdag 2023, etenswaar te verkopen/ weggeven. Personen die wel etenswaar verkopen/weggeven,  zullen worden verwijderd, hier zal streng toezicht op zijn.    Ook verkoop/weggeven van ballonnen is niet toegestaan.

De Oranjemarkt in Dordrecht bevindt zich tussen de Grotekerksbuurt richting de Visstraat en op de Sarisgang.

De  kindervrijmarkt is in de Kloostertuin.

Oranjemarkt voor bewoners van de binnenstad:

Voor bewoners van de binnenstad hebben wij een gedeelte Nieuwstraat, Hofstraat, Vriesestraat en Vrieseplein vrij gemaakt zodat zij voor hun deur ook spullen kunnen verkopen. Mocht er plek over zijn kunt u daar ook, als de bewoners geen bezwaar hebben, een plekje kiezen. Bewoners hebben altijd voorrang!

Reserveren van een kraam voor 2023

Kosten voor een kraam op deze dag zijn € 50,00

website https://koningsdagindordrecht.nl/home/markten/kraam-huren/

De markt is alleen bedoeld voor zolderverkoop door particulieren!

Beschikbare kramen zijn:

12

45

51/57

80/91/93/96

130

Oranjemarkt 2023 (1)

Plattegrond Oranjemarkt 2023 Grotekerksbuurt

Plattegrond Oranjemarkt 2023 Groenmarkt

Plattegrond Oranjemarkt 2023 Sarisgang 1

Plattegrond Oranjemarkt 2023 Sarisgang 2

Plattegrond Oranjemarkt 2023 Visstraat

Voorwaarden Oranjemarkt 2023

De aanvragen via de website worden op volgorde van binnenkomst op donderdag afgehandeld, het is geen automatische systeem.