Terug naar home

03 april 2021

ORANJEMARKT

De Oranjemarkt en kindervrijmarkt op Koningsdag in Dordrecht gaat definitief niet door.

De kraamhuurders zijn reeds persoonlijk in kennis gesteld. Mocht u geen bericht hebben ontvangen stuur dan een bericht naar: dordrechtoranjecomite@gmail.com

 

23 maart 2020

Koningsdag 2020 in Dordrecht afgelast

Het Centraal Comité ‘Oranjedag’ Dordrecht(CCOD) heeft vandaag in overleg met de gemeente Dordrecht besloten Koningsdag 2020 af te gelasten vanwege het Coronavirus.

Wij gaan iedereen die een kraam heeft gehuurd volledig schadeloos stellen op één van de volgende manieren:

▪ De kraamhuur en nummer blijft staan voor Koningsdag 2021 of
▪ Volledig kraamhuur retour graag uw rekeningnummer en kraamnummer mailen naar dordrechtoranjecomite@gmail.com

18 maart 2020

Het Corona Virus houdt Nederland en de wereld in zijn greep en ook wij als Oranje Comité kunnen er niet omheen. Er komen een paar spannende weken aan en voorlopig zijn er maatregelen genomen tot 06 april. Maar er zijn dagelijks bijstellingen op deze maatregelen om dit virus in te dammen.

Door alle ontwikkelingen op dit moment is er grote onzekerheid of onze geplande activiteiten op en rond Koningsdag en 75 jaar bevrijding door kunnen gaan.

De afgelopen week heeft de voorzitter, Peter van der Leer van het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht, gesproken met Burgemeester Kolff, GGD en de organisatoren van de andere evenementen in Dordrecht. In deze gesprekken is afgesproken uiterlijk 31 maart een definitieve beslissing te nemen.

Mocht het toch gebeuren dat we alle activiteiten moeten afgelasten dan gaan wij iedereen die een kraam heeft gehuurd volledig schadeloos stellen op één van de volgende manieren:
▪ Alternatieve Koningsdag op een latere datum in 2020
▪ De kraamhuur en nummer blijft staan voor de alternatieve datum of voor Koningsdag 2021
▪ Volledig kraamhuur retour graag uw rekeningnummer mailen naar dordrechtoranjecomite@gmail.com

 

Koningsdag 2020

Tijdens Koningsdag is er een Oranjemarkt en een vrijmarkt voor kinderen. De Oranjemarkt is geen vrijmarkt, voor deze markt moet u een kraam huren. Deze Oranjemarkt in Dordrecht bevindt zich tussen de Grotekerksbuurt en Visbrug, vanaf de Visbrug richting de Visstraat en op de Sarisgang. De  kindervrijmarkt is in de Kloostertuin.

Oranjemarkt voor bewoners van de binnenstad:

Voor bewoners van de binnenstad hebben wij een gedeelte Nieuwstraat, Hofstraat, Vriesestraat en Vrieseplein vrij gemaakt zodat zij voor hun deur ook spullen kunnen verkopen. Mocht er plek over zijn kunt u daar ook, als de bewoners geen bezwaar hebben, een plekje kiezen. Bewoners hebben altijd voorrang!