Het Corona Virus houdt Nederland en de wereld in zijn greep en ook wij als Oranje Comité kunnen er niet omheen. Er komen een paar spannende weken aan en voorlopig zijn er maatregelen genomen tot 06 april. Maar er zijn dagelijks bijstellingen op deze maatregelen om dit virus in te dammen.

Door alle ontwikkelingen op dit moment is er grote onzekerheid of onze geplande activiteiten op en rond Koningsdag en 75 jaar bevrijding door kunnen gaan.

De afgelopen week heeft de voorzitter, Peter van der Leer van het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht, gesproken met Burgemeester Kolff, GGD en de organisatoren van de andere evenementen in Dordrecht. In deze gesprekken is afgesproken uiterlijk 31 maart een definitieve beslissing te nemen.

Mocht het toch gebeuren dat we alle activiteiten moeten afgelasten dan gaan wij iedereen die een kraam heeft gehuurd volledig schadeloos stellen op één van de volgende manieren:
▪ Alternatieve Koningsdag op een latere datum in 2020
▪ De kraamhuur en nummer blijft staan voor de alternatieve datum of voor Koningsdag 2021
▪ Volledig kraamhuur retour graag uw rekeningnummer mailen naar dordrechtoranjecomite@gmail.com

 

 

Kraamuitgifte Koningsdag 2020

We hebben nog enkele kramen beschikbaar in de Grotekerksbuurt en op de Sarisgang. Wees er snel bij!

Kosten voor een kraam op deze dag zijn € 50,00

Stuur dan een mail naar dordrechtoranjecomite@gmail.com  Of gebruik het formulier kraam huren op deze site.

De markt is alleen bedoeld voor zolderverkoop door particulieren!

Personen die zonder vergunning koopwaar en eten, drinken aanbieden op de markt,  zullen worden verwijderd.